Praktická lékařka Soběslav
Zátkova 535, Soběslav 392 01

Léčébná péče

Závodní preventivní péče

Výkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

Jedná se o lékařské prohlídky za různými účely. Prohlídky k vystavení řidičského, zbrojního, zdravotního potravinářského průkazu, potvrzení ke studiu, pro sportovní účely, k účasti na různých kurzech a školeních. (dle vyhlášky MZd ČR 467 ze dne 8.9.1992 není zdravotní péče, která nesleduje léčebný cíl hrazena zdravotní pojišťovnou).

sportovní účely – pověřený letecký lékař
       informace
       formulář
       pověření

Očkování

Povinné očkování u dospělé populace hrazené pojišťovnou se týká pouze očkování proti tetanu – každých 10-15 let, ve věku nad 60 let každých 10 let.
Aktuálně používaná vakcína – TETAVAX – aplikace intramuskulárně do deltového svalu
Více informací o očkování např. na www.vakciny.net
V rámci preventivních programů různé pojišťovny přispívají různou částkou na očkování nepovinná

Odběry krve

Odběry krve a ostatního biologického materiálu se provádí v naší ordinaci každé pondělí, středu a čtvrtek mezi 7- 8.15 hod po předchozí dohodě s lékařem, výsledky většiny základních laboratorních vyšetření jsou známy do 24 hodin.

Většina odběrů krve nutná nalačno!