Praktická lékařka Soběslav
Zátkova 535, Soběslav 392 01

MUDr. Veronika Tučková – Praktický lékař v Soběslavi

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové 1996 – 2002
Atestace z všeobecného lékařství 2005.
Řádná členka lékařské společnosti J.E.Purkyně a Sdružení praktických lékařů ČR.
Samozřejmostí je členství v České lékařské komoře a účast na celoživotním vzdélávání.

Šárka Kovářová, DiS

Střední zdravotnická škola Tábor 1993 – 1997 obor všeobecná sestra
Praxe chirurgické oddělení Oblastní nemocnice Tábor 1997 – 1998
Vyšší zdravotnická škola Suverénního řádu maltézských rytířů Praha 1998 – 2001 obor Diplomovaná dětská sestra
Zdravotní sestra v ambulanci PL od roku 2001
Osvědčení MZ ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra.