Praktická lékařka Soběslav
Zátkova 535, Soběslav 392 01

MUDr. Veronika Tučková – Praktický lékař v Soběslavi

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové 1996 – 2002
Atestace z všeobecného lékařství 2005.
Řádná členka lékařské společnosti J.E.Purkyně a Sdružení praktických lékařů ČR.
Samozřejmostí je členství v České lékařské komoře a účast na celoživotním vzdélávání.

Alice Soukaná

narozena 1975

Střední zdravotnická škola v Táboře 1989-1993 – obor všeobecná sestra

1993-1995 Vojenská nemocnice ČB – chirurgické oddělení JIP

1996 -2004 sestra por intenzivní péči nemocnice ČB ARo

2003-2020 zdra. sestra v ambulanci PL MUDr. Vítková Zdeňka Soběslav

Osvědčení MZ ČR k vykonu zdr. povolání bez odbvorného dohledu v oboru všeobecná sestra

Plný úvazek

Lucie Andelová

nar 1984

2000-2004 Střední zdravotnická škola Tábor

2004 nemocnice Strakonice – zdravotní sestra ARo

2004-2020 Nemocnic e Rudolfa a Stefanie Benešov , a.s – nejprve chirurgické oddělení, poté zdravotní sestra oddělení LOP