Praktická lékařka Soběslav
Zátkova 535, Soběslav 392 01

Hlavní součástí je pečlivá anamnéza osobní i rodinná se zaměřením na (tzv. civilizační nemoci – metabolický syndrom vedoucí onemocnění srdce a cév) Fyzikální vyšetření, změření krevního tlaku, zhodnocení hmotnosti podle BMI doplněné základním laboratorním vyšetřením.

VZP – internetové stránky – programy prevence – preventivní prohlídky

Prevence je nedílnou součástí péče o zdraví. I když se cítíte zdraví, neměli byste zapomínat na preventivní prohlídky, které mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná.

VZP plně hradí preventivní prohlídku u praktického lékaře jednou za dva roky. Preventivní prohlídka je celkovým vyšetřením, její součástí je doplnění rodinné anamnézy zaměřené na výskyt kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, poruchy metabolizmu tuků, hypertenze či diabetu. Lékař provádí kompletní fyzikální vyšetření – změření krevního tlaku, vyšetření štítné žlázy (pohmatem), vyšetření srdce a plic (poklepem a poslechem), zjištění stavu žil a tepen na dolních končetinách. Lékař pacienta zváží a orientačně vyšetří zrak a sluch. Součástí preventivní prohlídky je i onkologická prevence, včetně vyšetření kůže, vyšetření per rektum (konečníkem) a u žen od 25 let, při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů, klinické vyšetření prsů. U mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat. Praktický lékař také kontroluje očkování proti tetanu.

Od 40 let se provádí vyšetření EKG (v čtyřletých intervalech).

V 18, 40 letech a poté každé dva roky se provádí kontrola cukru v krvi

18, 30, 40, 50 a v 60 letech se provádí vyšetření triglyceridů a cholesterolu v krvi.

Ve věku od 50 do 54 let se provádí v jednoročním intervalu a od věku 55 let ve dvouletém intervalu preventivní vyšetření na přítomnost krve ve stolici (test okultního krvácení ve stolici), což může včas odhalit počáteční stadia rakoviny tlustého střeva a konečníku. Pacientovi ve věku od 55 let se nově nabízí jako druhá varianta provedení tzv. primární screeningové kolonoskopie (endoskopické vyšetření střev), a to v intervalu 10 let.

U žen ve věku od 45 praktický lékař ověřuje, zda bylo v posledních dvou letech provedeno mamografické vyšetření. Pokud se tak nestalo, doporučuje jeho provedení na některém z akreditovaných pracovišť.

Závěrem prohlídky je zhodnocení zdravotního stavu, návrh léčby a režimových opatření. Doporučení vhodné životosprávy a životního stylu, což samo o sobě může vést k výraznému zlepšení dané choroby – zejména u vysokého krevního tlaku, poruchy metabolismu lipidů a cukrů, apod.